قیمت XRP به دنبال پاسخ Ripple به اتهامات SEC 80٪ افزایش می یابد به گزارش خبرنگار سایت coinnews.pw، روز گذشته قیمت ریپل (XRP) با 80 درصد افزایش، سر به فلک کشیده است. این اتفاق همزمان با ارسال پاسخ ریپل به اتهامات کمیسیون بورس و اوراق…