بایدن پروفسوری ضد رمز ارز را برای ادارۀ OCC در نظر دارد

Omarova که اظهار کرده بود در انتظار روزیست که ما شاهد انحلال سیستم بانکی توسط او خواهیم بود، همچنین معتقد است که شرکت های مالی بزرگ می توانند خارج از حیطۀ نظارتی آژانس های قانون گذار از بازار رمز ارز سوءاستفاده کنند.

گفته می شود دولت بایدن در نظر دارد وکیل آمریکایی-قزاقستانی، مشاور دانشگاهی و مشاور سیاسی سابق Saule Omarova را به عنوان رئیس ادارۀ کنترل کنندۀ ارز (OCC)، نهادی که بر بخش بانکی ایالات متحده نظارت دارد، معرفی کند.

Omarova در گذشته، هم دارایی های رمزنگاری شده و هم بخش بانکداری سنتی را مورد انتقاد قرار داده، طوری که یکبار عهد کرده “نظام بانکی را ور خواهد انداخت و ما شاهد خواهیم بود.”

بنابه گزارش Bloomberg در 22 سپتامبر، به نقل از سه منبع ناشناس “که با پروسۀ نامزدی آشنایی دارند”، Omarova امکان نامزد شدن وی در همین هفته وجود دارد.

Omarova که در حال حاضر به عنوان استاد حقوق در دانشکدۀ حقوق دانشگاه کرنل فعالیت دارد، انتظار می رود که به دنبال قوانین سخت گیرانه تری برای ارزهای دیجیتال باشد؛ چراکه او این بخش را تهدیدی برای ثبات اقتصادی و آماده برای مورد سوءاستفاده واقع شدن توسط نهادهای خصوصی بزرگ توصیف کرده است. حوزۀ تخصصی وی حقوق بانکی و امور مالی شرکت ها می باشد.

در صورت تصویب، دورۀ فعالیت Omarova در OCC به احتمال زیاد تغییرات قابل توجهی نسبت به دولت قبلی به همراه خواهد داشت؛ Brian Books افسر حقوقی سابق Coinbase که از طرفداران رمز ارز به شمار می رود تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ ریاست این آژانس را بر عهده داشته است.

Omarova با دفاع از حقوق مصرف کننده در نحوۀ ارائۀ خدمات بانکی که به جای نهادهای خصوصی به طور ویژه توسط فدرال ریزرو اداره شود، گویا نسخه هایی اساسی برای صنعت مالی پیچیده است. وی پیش از این در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش مشاور ویژۀ سیاست های نظارتی در خزانه داری آمریکا بوده است.

به منظور اطلاع از اخبار روز ارزهای رمزنگاری شده به سایت خبری ما مراجعه کنید: ارزهای دیجیتال – کوین نیوز

منبع: cointelegraph.com