پیشنهادات جدید کمیتۀ سنای استرالیا در خصوص مقررات رمز ارز

این کمیته در مورد شفافیت بیشتر در سازمان های خود گردان غیرمتمرکز (DAO)، مقررات جدید برای مالیات وارد بر سود سرمایه، و معافیت های مالیاتی برای استخراج گران سبز پیشنهاداتی مطرح نموده است.

کمیتۀ سنای استرالیا به عنوان یک مرکز فناوری و مالی (ATFC) به تازگی سومین و آخرین گزارش خود را در پارلمان ارائه کرده که شامل 12 پیشنهاد برای قوانین دارایی های دیجیتال و فین تک می باشد؛ در این گزارش تنظیم الزامات جدید برای صدور مجوز به صرافی های رمز ارز، اعمال نظارت جدی بر نحوۀ اداره سازمان های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و تخفیف مالیاتی برای استخراج گران رمز ارزی که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند پیشنهاد شده است.

به طور کلی این گزارش حاکی از آن است که نیاز به شفاف سازی بیشتر در مقررات وجود دارد و به این مورد باید به نحوی رسیدگی شود که از سرکوب نوآوری با اعمال الزامات سختگیرانه اجتناب شود.

یکی از این پیشنهادات کلیدی تنظیم الزامات جدید برای صدور مجوز برای صرافی های ارز دیجیتال، با افزودن الزامات مربوط به حوزۀ سرمایه داری و حسابرسی است. این الزامات باید مقیاس پذیر بوده تا اپراتورهای کوچک از بازار به بیرون رانده نشوند.

همچنین توصیه شده قوانین مالیات وارد بر درآمد باید به روز رسانی شوند تا بتوان به شفافیت بیشتری در خصوص مالیات وارد بر دارایی های رمز ارزی و سهام Defi رسید. این کمیته پیشنهاد کرده که بر خلاف سیستم فعلی، مالیات وارد بر سود سرمایه را تنها زمانی باید اعمال کرد که معاملات رمز ارزی “واقعاً به سود یا ضرر واضح قابل تعریفی در سرمایه منجر شود.”

این کمیته همچنین به خزانه داری پیشنهاد کرد که در مورد راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی تحقیق کرده و همچنین پیشنهاد تخفیف مالیاتی 10 درصدی برای استخراج گران رمز ارزی که از انرژی تجدیدپذیر استفاده می کنند را مطرح کرده است.

به منظور اطلاع از اخبار روز ارزهای رمزنگاری شده به سایت خبری ما مراجعه کنید: ارزهای دیجیتال – کوین نیوز

منبع: cointelegraph.com